VEJEN TIL ET ENERGTPROJEKT

Følger disse fire trin:

Trin 1: Udvikling

Det første skridt på vejen til et energiprojekt er en indledende screening af et jordstykke, for at afgøre om arealet er egnet til et VE-anlæg, i forhold til naturbeskyttelse, andre kommunale udpegninger, nabosituationen og tilslutningspunkter. Hvis screeningen er positiv, initierer vi et samarbejde med lodsejeren.

Sideløbende med projektudviklingen, indleder vi dialoger med lokalsamfundet samt kommunale tovholdere.

UNISON tager sig af alle anliggender vedr. projektet. Vi sørger bl.a. for lokalplansgodkendelser, autorisationer og finansiering – alt med målet om at udvikle et projekt, som lever op til krav og retningslinjer, samt imødekommer lokale ønsker bedst muligt.

Trin 2: Etablering

Etableringen af vedvarende energiparker er kapitalintensivt, idet hovedparten af investeringen falder i forbindelse med selve etableringen. Derfor er finansiering og strukturering afgørende for projektets succes. Vi udnytter vores erfaring og netværk til at sikre en attraktiv struktur og økonomisk pakke til vores projekter.

Bag ethvert indkøb UNISON foretager ligger der en overvejelse af, hvilket aftryk de sætter i verden. For indkøbsaktiviteter har vi især fokus på SDG 12, omhandlende forsvarligt forbrug og produktion. UNISON vil bidrage positivt til en bæredygtig udvikling, ved at foretage bæredygtige indkøb og påvirke vores leverandører til at handle på samme måde.

Vi tilstræber at involvere lokalsamfundet fra et tidligt projektstadie, for derigennem bl.a. at kunne bruge lokale leverandører, hvor det er muligt.

Trin 3: Byggefase

Byggefasen tager som regel ca. 4-6 måneder, afhængig af projektets størrelse. De første 2 måneder vil man opleve transport af større elementer til parkarealet. Herefter vil der udelukkende køre mindre køretøjer (f.eks. kassevogne) indenfor parkarealet. 

Vi lægger stor vægt på at der benyttes faste tilkørselsveje, at jordbunden skånes mest muligt og at etableringen skaber mindst mulige gener for de omkringliggende naboer. Når parken er fuldt opført, vil der være minimal vedligeholdelse og dermed kun få besøg i løbet af et år.

Trin 4: Drift

En energipark har en forventet levetid på 30 år. Vi står for drift og vedligeholdelse af solcelleparken i løbet af den operationelle levetid, og sikrer en maksimal produktion af grøn strøm.

Den stabile drift og vedligeholdelse sikres gennem langvarige aftaler med serviceselskaber, der er specialiseret indenfor servicering af energianlæg. Efter endt levetid af energiparken, er UNISON forpligtet til nedtagning af anlægget, således området kan reetableres til sin oprindelige funktion.

Skal vi udvikle et vedvarende energiprojekt på din jord?