Vi udvikler, bygger og driver vedvarende energiparker

UNISON bidrager til en fremtid, hvor bæredygtig energiproduktion er normen

UNISON Energy Partners er en dansk virksomhed, som udvikler, bygger og driver vedvarende energiprojekter. UNISON blev etableret af en gruppe erfarne fagfolk inden for vedvarende energi. Ved at kombinere vores erfaring og ressourcer ønsker vi at sætte et betydeligt aftryk på omstillingen til en fremtid, hvor vedvarende energiproduktion er normen.

En af vores stærkeste kerneværdier er en dialogbaseret tilgang. Vi lægger stor vægt på at holde vores samarbejdspartnere oplyste gennem projektets forskellige faser. I projektudviklingsfasen står borgerinddragelse, biodiversitet og naturfremme samt lokal forankring højest på vores prioritetsliste.

Vision

Vores vision i UNISON er at være den betroede partner inden for vedvarende energi, som hjælper virksomheder og samfundet i omstillingen til vedvarende energi.

 

Mission

UNISONs mission er at fremskynde tilgængeligheden af ny vedvarende energi og dermed bidrage aktivt til den grønne omstilling.

 

Værdier

Igennem lokale dialogmøder, hensyntagen til det omkringliggende landskab og bedst mulig omsætning af ønsker fra de nærmeste naboer arbejder vi med følgende værdier:

Vi inviterer, involverer og implementerer

Vores Kerneforretning

Vi udvikler, bygger og driver vedvarende energiprojekter

UDVIKLING

UNISON står for alle skridt i etableringen af en energipark, fra idéfasen indtil energiparken er bygget.

BYGGERI OG FINANSIERING

I UNISON tager vi os af alle administrative opgaver samt indkøb og byggeprocessen. Dermed sikrer vi projektets gennemførelse, så der kan leveres grøn strøm til elnettet. Gennem vores finansielle erfaring og stærke relationer sikrer vi en attraktiv økonomisk model til vores projekter.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

En energipark har en forventet levetid på 30 år. Vi sørger for drift og vedligeholdelse af energiparken i løbet af den operationelle levetid, og sikrer en maksimal produktion af grøn strøm. Ved udløb af driftsperioden nedtager vi anlægget og fjerner alle installationer.

Vejen til et Energiprojekt

SCREENING: Når vi udvælger områder til energiprojekter, har vi stor fokus på muligheden for tilpasning til landskab, nærhed til andre tekniske anlæg, nabosituationen og de kommunale retningslinjer.

KOMMUNAL PROCES: Vi håndterer den kommunale godkendelsesproces, som bl.a. består af løbende dialoger med relevante tovholdere i forvaltningen og byråd, udarbejdelse af projektbeskrivelse og understøttelse af den detaljerede lokalplanproces.

ETABLERING: Efter opnåelse af lokalplansgodkendelse og byggetilladelse sørger vi for den samlede etableringsproces – fra klargøring af byggepladsen, opsætning af paneler og tekniske installationer, indtil tilslutning til elnettet.

DRIFT: Efter net-tilslutningen sørger vi for en sikker og stabil drift af energianlægget samt vedligeholdelse af projektområdet.

Læs meget mere om vejen til et energiprojekt her.

Inddragelse af nye teknologier

Overgangen til vedvarende energiproduktion medfører såvel teknologiske muligheder såvel som udfordringer. Vi følger løbende udviklingen af nye teknologier og vurderer, hvordan vi kan integrere dem i vores løsninger. De teknologiske muligheder inkluderer bl.a. net-balancering, energilagring og Power-to-X (PtX) teknologier. Vi søger at udnytte teknologiske fremskridt til at understøtte implementering af yderligere vedvarende produktionskapacitet.