Vi udvikler, bygger og driver vedvarende energiparker

UNISON bidrager til en fremtid, hvor vedvarende energiproduktion er normen

UNISON Energy Partners er en dansk virksomhed, som udvikler, bygger og driver VE-anlæg. UNISON blev etableret af en gruppe erfarne fagfolk inden for vedvarende energi. Ved at kombinere vores erfaring og ressourcer ønsker vi at sætte et betydeligt aftryk på omstillingen til en fremtid, hvor vedvarende energiproduktion er normen.

En af vores stærkeste kerneværdier er en dialogbaseret tilgang. Vi lægger stor vægt på at holde vores samarbejdspartnere oplyste gennem projektets forskellige faser. I projektudviklingsfasen står borgerinddragelse, biodiversitet og naturfremme samt lokal forankring højest på vores prioritetsliste.

Vision

Vores vision i UNISON er at være den betroede partner inden for vedvarende energi, som hjælper virksomheder og samfundet i omstillingen til vedvarende energi.

 

Mission

UNISONs mission er at fremskynde tilgængeligheden af ny vedvarende energi og dermed bidrage aktivt til den grønne omstilling.

 

Værdier

Igennem lokale dialogmøder, hensyntagen til det omkringliggende landskab og bedst mulig omsætning af ønsker fra de nærmeste naboer arbejder vi med følgende værdier:

Vi inviterer, involverer og implementerer

Vores Kerneforretning

UDVIKLING

UNISON står for alle skridt i etableringen af et VE-projekt, fra idéfasen indtil VE-anlægget er bygget.

BYGGERI OG FINANSIERING

I UNISON tager vi os af alle administrative opgaver samt indkøb og byggeprocessen. Dermed sikrer vi projektets gennemførelse, så der kan leveres grøn strøm til elnettet. Gennem vores finansielle erfaring og stærke relationer sikrer vi en attraktiv økonomisk model til vores projekter.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Et VE-anlæg har en forventet levetid på 30 år. Vi sørger for drift og vedligeholdelse af VE-anlægget i løbet af den operationelle levetid, og sikrer en maksimal produktion af grøn strøm. Ved udløb af driftsperioden nedtager vi anlægget og fjerner alle installationer.

Vejen til et VE-anlæg

SCREENING

Når vi udvælger områder til VE-anlæg, har vi stor fokus på muligheden for tilpasning til landskab, nærhed til andre tekniske anlæg, nabosituationen og de kommunale retningslinjer.

KOMMUNAL PROCES

Vi håndterer den kommunale godkendelsesproces, som bl.a. består af løbende dialoger med relevante tovholdere i forvaltningen og byråd, udarbejdelse af projektbeskrivelse og understøttelse af den detaljerede lokalplanproces.

ETABLERING

Efter opnåelse af lokalplansgodkendelse og byggetilladelse sørger vi for den samlede etableringsproces – fra klargøring af byggepladsen, opsætning af paneler og tekniske installationer, indtil tilslutning til elnettet.

DRIFT

Efter net-tilslutningen sørger vi for en sikker og stabil drift af VE-anlægget samt vedligeholdelse af projektområdet.
Læs meget mere om vejen til et VE-anlæg her.

Inddragelse af nye teknologier

Overgangen til vedvarende energiproduktion medfører såvel teknologiske muligheder såvel som udfordringer. Vi følger løbende udviklingen af nye teknologier og vurderer, hvordan vi kan integrere dem i vores løsninger. De teknologiske muligheder inkluderer bl.a. net-balancering, energilagring og Power-to-X (PtX) teknologier. Vi søger at udnytte teknologiske fremskridt til at understøtte implementering af yderligere vedvarende produktionskapacitet.