BÆREDYGTIGHED

Vi tror på en fremtid hvor
vedvarende energiproduktion
er normen

Siden vores grundlæggelse har vi fokuseret på at blive den betroede vedvarende energipartner. Vores mission er at yde et signifikant bidrag til den grønne omstilling, ved at accelerere tilgængeligheden af ren vedvarende energi.

EU-Kommissionen vedtog i 2021 Den Europæiske Grønne Pagt, som indeholder en række regulativer til, hvordan EU kan reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 ift. 1990-niveauet. De børsnoterede virksomheder i EU er allerede omfattet af denne nye EU-Klimalov, hvorimod små og mellemstore virksomheder (SMV’er) frem til 2027 vil blive omfattet løbende.

UNISON er kategoriseret som en SMV. Alligevel er vi allerede nu påbegyndt arbejdet med at opnå en struktureret styring af vores initiativer til at imødekommende EU-Klimalovens krav. Her på denne side inviterer vi dig til at følge denne rejse, som løbende vil blive opdateret.

Vores vej til en grøn fremtid

 

UNISON er bygget på et grønt fundament, da vores kerneforretning er at udvikle vedvarende energiparker, der producerer vedvarende grøn energi. Vi har derfor altid været optaget af vores samfundsansvar og ønsker at bidrage positivt til en bæredygtig fremtid.

I vores kommende ESG-rapport vil du kunne læse mere om vores bæredygtighedsinitiativer og herunder kan du få et indblik i vores arbejde inden for de tre områder E; Miljø (Environment), SSociale (Social) og G; Ledelse (Governance).

Miljø
(Environment)

Vi er ambitiøse når det kommer til klimaet. Der ligger en tilstræbelse i vores DNA om at være den betroede partner inden for vedvarende energiproduktion samt at fremme tilgængeligheden af vedvarende energiløsninger. 

Vi tror på, at produktion af vedvarende energi og natur kan sameksistere og derfor tilpasser vi hvert energiprojekt til den omgivende natur og landskab. 

Vi anerkender vores forpligtelse og ansvar for at genbruge de materialer og komponenter, vi installerer. Derfor omfavner vi en cirkulær tankegang, der stræber efter at bryde med ideen om en lineær værdikæde og gør vores yderste for at sikre, at materialer og komponenter holdes i det økonomiske kredsløb så længe som muligt.

Social
(Social)

Vi har et socialt ansvar overfor alle de mennesker, som vi indgår i en direkte eller indirekte arbejdsrelation med. Vi mener, at det er vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, der favner, tiltrækker og fastholder motiverede og dygtige medarbejdere, som vi ser som vores mest værdifulde aktiv og største ressourcer. 

Når vi samarbejder med leverandører på tværs af grænser, ønsker vi at gøre vores yderste for at skabe fælles handlingsplaner, sætte mål, uddelegere ansvar og være tilgængelige i situationer, hvor leverandøren har brug for vejledning. 

Vi tror på at lytte til og inkludere lokalsamfundet i alle vores projekter og har derfor til hensigt at spille en aktiv og nærværende rolle i de lokalsamfund, hvor vi udvikler og har operative energiparker.

 

Ledelse (Governance)

For os er det en grundlæggende forudsætning, at vi handler og fungerer som en professionel, retfærdig og socialt ansvarlig virksomhed, der driver vores forretninger med den højeste grad af etik og integritet. Som udviklere af grøn vedvarende energi tager vi vores forpligtelse alvorligt. 

Vi tror på, at det vi gør, er en nødvendighed for at skabe en bæredygtig fremtid, hvor vedvarende energi er normen. Vi arbejder ud fra en ansvarlig tilgang, som bygger på et fundament af integrerede processer og understøttes af en ambitiøs Code of Conduct, der giver os et godt udgangspunkt for at indgå i en god dialog med vores leverandører.  

Vi gør os umage i at forankre vores bæredygtighedsinitiativer ud i alle afkroge af vores forretning for at give os selv de bedste betingelser for at lykkes med vores grønne ambition.

Arbejder for en grøn omstilling

Vores engagement strækker sig ud over at levere vedvarende energiløsninger. Vi er dedikerede til at dyrke vores virksomhed og energiprojekter på en bæredygtig måde. Vores tilgang prioriterer social ansvarlighed, initiativer, der fremmer naturen og minimering af miljøpåvirkninger, samtidig med at vi leverer ren og grøn vedvarende energi.

Som SMV er vi dedikerede til at opskalere vores miljømæssig og socialt ansvarlige forretningspraksis sammen med vores leverandører og partnere, for at drive fremskridt inden for vores bæredygtighedsinitiativer.

Leder for at løse de udfordringer, der betyder noget

Vi støtter op om FN’s Global Compact og arbejder med samfundsansvar baseret på deres ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift.

Vi fokuserer på at støtte alle FN’s mål for bæredygtig udvikling. I processen med at integrere bæredygtighed i vores forretningsgange, vil vores bæredygtighedsinitiativer bygge grundlaget for, hvordan vi vil arbejde for at agere som en ansvarlig virksomhed, der er med til at skabe en bæredygtig fremtid.

Vores bæredygtighedsinitiativer

Læs mere om UNISON herunder

UNISON Energy Partners er en dansk virksomhed, som udvikler, bygger og driver energiprojekter. Vi ønsker at være den betroede partner indenfor vedvarende energi, som hjælper virksomheder og samfundet i vejen mod grøn omstilling.

Læs mere om, hvem UNISON er her:

Vi ønsker at hjælpe andre virksomheder og samfundet med at opnå deres målsætninger indenfor bæredygtighed. Det betyder nemlig at vi kan sætte et betydeligt aftryk på omstillingen til en fremtid, hvor bæredygtig energiproduktion er normen.

Læs mere om, hvordan vi arbejder her:

I UNISON sørger vi for at tilpasse energiprojektet til den omkringliggende natur. Med vores tiltag og biodiversitets-fremmende foranstaltninger ønsker vi, at vores energiprojekter skaber de bedste rammer i og omkring projektområdet, for at flora og fauna kan udfolde sig.

Læs mere om vores tiltag her: