Solcelleparken ved Nr. Galten

Solcellepark ved Nr. Galten (Favrskov Kommune): 240 ha - Effekt 275 MW

Solcelleparken ved Nr. Galten er for hovedpartens vedkommende beliggende indenfor udpegninger vedr. grundvand, bl.a. særlige drikkevandsinteresser og følsomme indvindingsområder.

Projektudviklingen har været præget af mange dialoger med lokalsamfundet i Nr. Galten – herunder to borgermøder. Formålet med disse dialoger har været, at tilpasse området således, at det er til mindst mulig gene for lokalsamfundet. Bruttoarealet grænsede op til byen, og vi har således arbejdet på at trække arealet med solceller tilbage, både ved byen og omkring andre beboelser. Projektarealet benyttes for nuværende til konventionel landbrugsdrift, men er oplagt til energiprojekter.