Solcelleparken ved Lindved

Solcellepark ved Lindved (Hedensted Kommune): 96 ha - Effekt 130 MW

I solcelleparken ved Lindved ligger projektområdet indenfor udpegninger til særlige drikkevandsinteresser og ved siden af en motorvej. Derudover er området præget af mange øvrige tekniske anlæg, som en hovedvej, en servicestation og eksisterende vindmøller der gør området oplagt til energiprojekter. Der bor ingen naboer inden for 200 meter fra projektarealet og området bruges for nuværende til konventionel landbrugsdrift.