Samfundsansvar

UNISON arbejder for en bæredygtig grøn omstilling

UNISON arbejder for at udvide tilgængeligheden af vedvarende energi. Vi tager vores samfundsansvar alvorligt, og mener at dette er en nødvendighed, for at vi som samfund kan se ind i en fremtid med mere vedvarende energi, der kan købes til en overkommelig pris.

Ud fra en bæredygtig tankegang vil vores energiprojekter bidrage til at udnytte den vedvarende energi fra sol og vind og dermed være en holdbar brug af klodens ressourcer.  Vores biodiversitetsfremmende tiltag skal sikre, at vi værner om at genoprette og beskytte naturen. 

I UNISON ønsker vi at øge bevidstheden om vedvarende energi. Det vil vi gøre ved at gøre opmærksom på de fordele vedvarende energi har for både mennesker og miljøet. Ved at dele vores viden og erfaring om, hvordan man kan integrere vedvarende energi i hverdagen, håber vi, at vi kan skubbe til den grønne omstilling.

Bæredygtighed og samfundsansvar

Medarbejdere med et samfundsansvar

Stærke partnerskaber

FN's verdensmål

Vi støtter op om alle FN’s 17 verdensmål med hovedfokus på verdensmål nummer 7 og 13.