Biodiversitet - Naturens merværdi

Vores lokale energiprojekter varetager naturinteresser og fremmer biodiversiteten

Vores tiltag

I UNISON sørger vi for at tilpasse energiprojektet til den omkringliggende natur. Med vores tiltag og biodiversitetsfremmende foranstaltninger ønsker vi at vores energiprojekter skaber de bedste rammer og er med til at fremme biodiversitet i lokalområdet. 

Vi har en målsætning om at styrke biodiversiteten i Danmark og skabe merværdi for lokalsamfundene rundt omkring. Solcelleparkerne optager arealmæssigt store områder (for at kunne give det bedste afkast/dække behov). Det giver os samtidig mulighed for at tænke stort. Gennem etableringen af solcelleparkerne ønsker vi blandt andet at omlægge monokulturel landbrugsanlæg til et bæredygtigt projekt som fremmer naturinteresser og øger biodiversiteten lokalt.

pindsvin-biodiversitet-unison
Biodiversitet-mark-kvadrat

Hvorfor er biodiversitet vigtigt?

Som mennesker har vi brug for at bo i en verden, som er en del af et biologisk mangfoldigt økosystem. Biodiversitet er medvirkende til at skabe den mangfoldighed som giver vores jord livsvigtig luft, vand og mad. En bæredygtig biodiversitet er selve livsgrundlaget for at vi som mennesker kan eksistere på jorden.

Vi arbejder hver dag for at sikre og tilrettelægge vores energiprojekter således at de er med til at fremme bæredygtigheden og biodiversiteten. Derfor har vi stort fokus på at samarbejde med passionerede og engagerede partnere som er optaget af samarbejde på tværs af regioner, grænser og geografiske områder for at sikre naturmangfoldigheden.

Vi planter læhegn bestående af buske, træer, blomster og bær, for at sikre mest mulig biologisk mangfoldighed.

I UNISON sørger vi for at plante insektvenlige træer, blomster, urter, buske samt hjemmehørende frugt- og bærbuske. Formålet med dette er, at insekterne bestøver og lever af planterne om sommeren, mens lokalbefolkningen kan høste bær og frugter om efteråret.

Laehegn
Får-unison

Vi lader får afgræsse arealerne mellem solcellepanelerne, hvilket øger arealets optag af CO2 og gavner biodiversitet.

I UNISON er vi i dialog med lokale fåreavler, som ønsker at lade deres får afgræsse arealerne under og imellem solcellepanelerne. Ud over selve plejen af solcelleområdet, er der flere positive afledte effekter ved at lade området afgræsse med får. Afgræsning med får kan være med til at binde kulstof på græs- og engarealer og lignende. På denne måde, kan man øge et areals optag af CO2 betydeligt ved at lade det afgræsse med får.

Vi placerer insekthoteller og bistader omkring projektarealet, til gavn for omkringliggende natur og landbrug.

I UNISON har vi mulighed for at opstille insekthoteller langs læhegnet samt samarbejde med lokale biavler, som kan etablere bi-kasser i området. Dette vil være med til at øge antallet af insekter i området og dermed være til glæde for biodiversiteten i selve projektområdet, men også til glæde for det omkringliggende natur og landbrug.

LÆS MERE OM VORES FORSKELLIGE PROJEKTER HER